Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lâm sản
Lâm sản
(TBTCO) - Theo Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 4/2019 ước đạt 875 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu lâm sản 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 3,278 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị xuất siêu là 2,488 tỷ USD.
XK
(TBTCO) - Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản quý I/2019 sụt giảm gần 3%, nhưng riêng xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính đã có sự bứt phá với mức tăng mạnh (16,5%), kim ngạch đạt tới 2,4 tỷ USD, vượt cả thủy sản.
Gỗ FDI
(TBTCO) - Năm 2018, số DN FDI hoạt động trong ngành gỗ tuy chỉ chiếm tỷ lệ gần 20% nhưng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 47% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả ngành gỗ. Trong khi đó, trên 80% số DN Việt Nam còn lại, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 53% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.
Gỗ
(TBTCO) - Trong tháng 1/2019, giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 903 triệu USD, đạt 8,6% kế hoạch năm 2019, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị xuất siêu lâm sản tháng 1 ước đạt 661 triệu USD.
mây tre đan
(TBTCO) - Việc các sản phẩm từ tre nứa, thủy sản phải tuân thủ nghiêm tiêu chuẩn bền vững trong chuỗi sản xuất, không chỉ giúp người sản xuất và doanh nghiệp (DN) chế biến tăng thu nhập mà còn đóng góp vào việc khai thác vùng nguyên liệu theo hướng bền vững hơn.
doanh nghiệp nhỏ và vừa
(TBTCO) - Trong giai đoạn 2018-2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ chủ trì triển khai các hoạt động tiếp thị để hỗ trợ doanh nghiệp (DN) mở rộng thị trường.
Gỗ
(TBTCO) - Giá trị xuất khẩu lâm sản chính 11 tháng năm 2018 ước đạt 8,49 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị xuất siêu của lâm sản chính 11 tháng ước đạt 6,398 tỷ USD.
Xuất khẩu lâm sản tăng
(TBTCO) - Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tính đến 23/10/2018 cả nước đã thu được 2.557 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đạt 109% kế hoạch năm 2018; xuất khẩu lâm sản tiếp tục tăng trưởng đạt hơn 7,6 tỷ USD.
mây tre đan
(TBTCO) - Thông qua cung cấp thông tin kinh tế trong nước và quốc tế, Dự án hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thúc đẩy kinh doanh toàn diện trong chuỗi giá trị lâm sản ngoài gỗ và thủy sản giai đoạn 2018 – 2020 sẽ góp phần giúp DN xây dựng hình ảnh và quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường.