Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
ns
(TBTCVN) - Năm 2021, ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu trị giá 42 tỷ USD hàng hóa nông, lâm, thủy sản. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, ngành đã rốt ráo thúc đẩy xuất khẩu nông sản, cùng với đó sẽ chú trọng thúc đẩy phát triển thị trường nội địa.
xk
(TBTCO) - Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng năm 2020 đạt 37,42 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019.
gỗ
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 11/2020 đạt 3,72 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng đạt 37,42 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao.
xk thuy san
(TBTCO) - Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng năm 2020 ước đạt 33,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2019.
noong sanr
(TBTCO) - Trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19, xuất khẩu nông sản 9 tháng năm 2020 vẫn tiếp tục lập được những kỷ lục mới. Toàn ngành nông nghiệp đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu đạt trên 40 tỷ USD năm 2020.
1
(TBTCO) - Trong 9 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 52,8 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 30,05 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu khoảng 22,8 tỷ USD, giảm 2,2%.
Tôm
(TBTCO) - Trong 8 tháng năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 46 tỷ USD. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường đứng đầu trong xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.
NNPTNT
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp nổi bật giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo nêu rõ, dự kiến đến hết năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; nổi bật có 15 chỉ tiêu.
nông sản
(TBTCO) - Tháng 5, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông, lâm, thủy sản ước đạt 3,1 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng 4/2020; trong đó, giá trị XK nhóm nông sản chính ước đạt 1,5 tỷ USD.