Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lâm thủy sản
NN&PTNT
(TBTCO) - Năm 2019 mặc dù khó khăn về thị trường, giá hầu hết các mặt hàng nông sản giảm từ 10-15%, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2019 dự kiến đạt 41,3 tỷ USD, tăng khoảng 3,2% so với năm 2018.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo môi trường thuận lợi và hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, doanh nghiệp phát triển mạnh, trở thành động lực phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ cấu lại ngành Nông nghiệp; hình thành các chuỗi liên kết giữa người sản xuất với DN, HTX .
Thanh long
(TBTCO) - Mặc dù gặp khó khăn về thời tiết và thị trường nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2019 dự kiến đạt 41,3 tỷ USD, tăng khoảng 3,5% so với năm 2018. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt mức kỷ lục 9,9 tỷ USD, cao hơn 1,12 tỷ USD so với năm 2018.
ca
(TBTCVN) - Đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản cả năm 2019 đạt khoảng 41,3 tỷ USD; thặng dư thương mại lĩnh vực này ước khoảng 9,5 - 10 tỷ USD.
Chanh leo
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), thời gian qua Bộ đã tích cực chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc thúc đẩy xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản sang các thị trường tuyền thống; tổ chức nhiều đoàn xúc tiến thương mại nông lâm thủy sản tại các thị trường có tiềm năng.
Xuất khẩu
(TBTCO) - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa NLTS 10 tháng ước tính đạt 59,1 tỷ USD với kim ngạch XK đạt 33,18 tỷ USD, tăng 1,6% so với 10 tháng năm 2018; NK ước khoảng 25,9 tỷ USD, giảm 0,5%. Thặng dư thương mại NLTS đạt 7,3 tỷ USD, cao hơn 664 triệu USD so với cùng kỳ.
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Việt Nam và Jica ký thỏa thuận viện trợ 10,9 triệu USD để đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua việc xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản
Bộ NN&PTNT
(TBTCO) - Với nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm, 9 tháng năm 2019, ngành nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh. Trong quý IV, toàn ngành tiếp tục nỗ lực mở rộng các thị trường để cán đích mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2019.
MNTDBB
(TBTCO) - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đạt nhiều kết quả ấn tượng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và tạo ra một bức tranh rõ nét về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp của vùng.