Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Làm việc quá sức
(TBTCO) - Văn hóa làm việc “thâu đêm suốt sáng” trong ngành tài chính đang trở thành mối lo ngại đặc biệt tại châu Á, đặc biệt sau cái chết gần đây của một thực tập sinh tại ngân hàng Bank of America Merrill Lynch.