Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Làng Rồng
Đúc đồng
(TBTCVN) - Nhờ có nghề đúc đồng truyền thống, người dân làng Rồng (làng đúc đồng thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng nằm ở phía Đông của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và các vùng xung quanh nhiều đời no ấm.