Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lãnh đạo chủ chốt
tổng bí thư, chủ tịch nước
(TBTCO) - Ngày 14/5/2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.
mít tinh kỷ niệm
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 – 2015.