Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lao động làm việc nước ngoài
giúp việc
(TBTCO) - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và Bộ Nguồn nhân lực Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) vừa ký kết bản ghi nhớ trong lĩnh vực giúp việc gia đình, mở ra cơ hội mới cho hàng nghìn lao động Việt Nam.
lao dong
(TBTCO) - Qúy I/2016, thị trường lao động không có biến động nhiều khi tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc sau Tết chiếm khá cao, lao động nhảy việc vẫn diễn ra nhưng không đáng kể.
CIENCO1
(TBTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6311/VPCP-KGVX gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.