Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lao động nông thôn
khuyen cong
(TBTCO) - Tổng kế hoạch kinh phí khuyến công giai đoạn 2014 - 2018 của cả nước đã được phê duyệt trên 1.186 tỷ đồng, với mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 90%.
đào tạo nghề
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.
đào tạo nghề
(TBTCO) - Cả nước đã có 2,9 triệu lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề, hơn 80% trong số đó tìm được việc làm sau học nghề. Tuy nhiên, để việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực sự có hiệu quả, cần gắn đào tạo với doanh nghiệp, với thị trường lao động.
Dạy nghề LĐNT
(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội sẽ đào tạo nghề cho 24.000 lao động nông thôn, với tổng kinh phí thực hiện là 70,3 tỷ đồng từ ngân sách. Trong đó, 70 tỷ đồng dành để hỗ trợ lao động nông thôn học nghề và 300 triệu đồng phục vụ cho công tác tuyên truyền, hoạt động điều hành, kiểm tra, giám sát.
dao tao nghe
(TBTCO) - Theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Tài chính ban hành, mức chi tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông thôn, người khuyết tật là 15.000 đồng/người.
dao tao nghe
(TBTCO) - Thời gian vừa qua, nhiều thông tin phán ánh về tình trạng đào tạo nghề ở nông thôn chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng ghi tên để lĩnh tiền chế độ, thậm chí một xã có 600 người học nghề hoạn lợn,...
Đào tạo nghề nông thôn
(TBTCO) - Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu trong năm 2017 sẽ hoàn thành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho 290.430 người, trong đó đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 210.430 người; đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng là 80.000 người.
that nghiep
(TBTCO) - So với quý 2/2016, lao động thất nghiệp tăng cả số lượng và tỷ lệ, nhất là ở nhóm thanh niên. Đáng chú ý, người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp, đại học trở lên có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất.
Hội thảo lao động nghề nông thôn
(TBTCO) - Giai đoạn 2017 – 2020, cả nước sẽ đào tạo nghề cho khoảng 900 nghìn lao động nông thôn với nguồn kinh phí dự toán khoảng 1.751 tỷ đồng.