Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lập bộ thuế khoán
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Để đảm bảo nguyên tắc đã kinh doanh là phải nộp thuế, đồng thời thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Hà Nội đã tiến hành lập bộ thuế khoán cho năm 2019 đối với các hộ kinh doanh nộp thuế khoán, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng.
chi cục thuế hà đông
(TBTCO) - Để đảm bảo quản lý chặt chẽ việc khai, nộp thuế của các cá nhân kinh doanh trên địa bàn, Cục Thuế Hà Nội vừa tổ chức hội nghị nhằm đánh giá, tìm kiếm giải pháp để quản lý thuế tốt hơn đối với các cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.
đèn lồng quảng nam
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã hoàn thiện việc lập bộ thuế khoán đối với hộ kinh doanh.
quản lý thuế tập trung
(TBTCO) - 100% số tờ khai thuế của các hộ kinh doanh phải được nhập vào ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS). Trường hợp phát hiện chi cục thuế nào không cập nhật dữ liệu trên ứng dụng hệ thống TMS, lãnh đạo chi cục sẽ bị kiểm điểm.
thuế hộ kinh doanh
(TBTCO) - Bộ Tài chính yêu cầu các Đội thuế liên xã, phường, thị trấn thực hiện công khai thông tin về doanh thu và mức thuế khoán dự kiến năm 2016 chậm nhất là ngày 20/12/2015, và tổ chức tiếp nhận ý kiến phản hồi từ ngày 20/12 đến hết ngày 31/12/2015.