Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lập quỹ đen xây cao tốc ở Việt Nam
Nội Bài
(TBTCO) - VEC chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ Chính phủ, cơ quan công tố Hàn Quốc về việc một cựu lãnh đạo Tập đoàn POSCO E&C (Hàn Quốc) có lập quỹ để thanh toán cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp tại Việt Nam.