Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lắp ráp xe buýt
xe buýt
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề xuất miễn thuế nhập khẩu tại dự thảo thông tư hướng dẫn Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.