Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lập sông
lấp sông đồng nai
(TBTCO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, thẩm định lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai.
td
(TBTCO) - Việt Nam có hơn 2.000 con sông lớn nhỏ có lợi thế lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên việc khai thác gắn với sự phát triển bền vững các lưu vực sông, đặc biệt là các sông lớn chưa được quan tâm đúng mức.