Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lấy mẫu nước
ca chet
(TBTCO) - Chiều 3/8, hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) tiếp tục xuất hiện nhiều cá chết, nổi trên mặt hồ.