Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lấy phiếu tín nhiệm
quốc hội
(TBTCO) - Chiều 24/10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành. Sáng ngày 25/10, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và kết quả sẽ công bố vào chiều 25/10.
đại biểu Nguyễn Đức Kiên
(TBTCO) - Đảm bảo chỉ tiêu bội chi theo đúng kế hoạch, kéo dài kỳ hạn nợ trung bình và cải cách hành chính là 3 thành công lớn và là “điểm sáng” mà ngành Tài chính đã thực hiện được trong 3 năm vừa qua.
LQV
(TBTCO) - Dự kiến vào tháng 12 tới, sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 9 để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.
QH
(TBTCO) - Tại kỳ họp thứ 6 diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 tới, Quốc hội sẽ dành một ngày để lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.
TTM
(TBTCO) - Sáng 15/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
ban bí thư
(TBTCO) - Trong ngày làm việc thứ sáu (10/1) của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Trung ương đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI.
hoi nghi trung uong 10
(TBTCO) - Hội nghị TW 10 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra TW; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
ĐB
(TBTCO) - Ngày 25/12, Đảng Đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ các chức vụ theo quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị, gồm 57 chức danh lãnh đạo thuộc Đảng Đoàn.
DTQ
(TBTCO) - Ngay sau khi kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần 2 được công bố, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này phản ánh khách quan, công tâm và cũng chia sẻ với những khó khăn của các trưởng ngành có nhiều phiếu tín nhiệm thấp.