Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lễ đánh cồng
Phát triển thị trường chứng khoán chất lượng, bền vững hơn
(TBTCO) - Sáng ngày 12/2/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
(TBTCO) - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tới đây phải gắn liền với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Có như vậy mới đạt yêu cầu, vừa thúc đẩy thị trường chứng khoán (TTCK) phát triển, vừa khiến doanh nghiệp hoạt động công khai, minh bạch hơn trong kinh tế thị trường.
(TBTCO) - Niềm tin vào sự điều hành của Chính phủ, cũng như các giải pháp tài khóa - tiền tệ,.. đang gia tăng. Đối với thị trường chứng khoán, niềm tin là điều rất quan trọng. Do đó, kỳ vọng năm 2014, khi niềm tin được gia tăng sẽ góp phần thúc đẩy thị trường phát triển khởi sắc hơn.