Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lễ khởi động
thứ trưởng trần xuân hà
(TBTCO) - Ngày 29/7/2015, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã có buổi tiếp đoàn công tác của Cơ quan Xúc tiến CNTT Hàn Quốc (NIPA). Đồng thời, NIPA đã ký kết dự án xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ CNTT Bộ Tài chính theo tiêu chuẩn ITIL.