Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lễ kỷ niệm 34 năm ngày hiến chương các nhà giáo việt nam
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí
(TBTCO) - Sáng 10/11, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (BDCBTC- Bộ Tài chính) đã tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam.