Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệ ph trước bạ
trước bạ
(TBTCO) - Mới đây, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-STC bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với một số loại xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.