Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Như đã thông tin, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia để triển khai nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử. Để người nộp thuế trên địa bàn TP. Hà Nội biết và chủ động thực hiện, Cục Thuế TP. Hà Nội có hướng dẫn cụ thể với người nộp thuế.
ô tô
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1238/QĐ-BTC điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Theo đó, ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống sẽ được giảm giá tính lệ phí trước bạ kể từ 25/8.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Ngay sau có thông tin cơ quan thuế tại Hà Nội vòi vĩnh, đòi bôi trơn khi làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục Thuế TP. Hà Nội rà soát làm rõ thông tin báo nêu và khẳng định không có hiện tượng này.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Như TBTCO đã thông tin, ngành Thuế đã đưa thủ tục nộp tờ khai, nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc kết nối này giúp giảm thời gian, chi phí tuân thủ nghĩa vụ thuế với người nộp thuế.
cục thuế hà nội
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa hoàn thành tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia là 120 thủ tục, vượt kế hoạch được giao trong năm 2020.
BB
(TBTCO) - Tính tại thời điểm tích hợp, cung cấp dịch vụ công thứ 1.000 từ ngày 19/8, ước tính tổng chi phí xã hội tiết kiệm được do Cổng Dịch vụ công quốc gia đóng góp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.722 tỷ đồng/năm.
an toàn thực phẩm
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó từ hôm nay (12/8), một số loại phí nêu trên sẽ được giảm 10%.
phí sử dụng đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Theo đó, từ hôm nay (10/8) đến hết 31/12/2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách sẽ chỉ nộp phí bằng 70% mức thu quy định trước đó.
chi cục thuế đống đa
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) triển khai mở rộng nộp lệ phí trước bạ điện tử trên phạm vi toàn quốc, kể từ ngày 1/8/2020.