Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệ phí
Ảnh minh họa.
(TBTCO) - Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại theo quy định Luật Phí và lệ phí thì việc chuyển nguồn từ nguồn thu phí được để lại thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Luật Phí và lệ phí và Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.
đường sắt
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, trong đó, đề xuất giảm mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt trên doanh thu.
hàng không
(TBTCO) - Theo thông tư do Bộ Tài chính vừa ban hành, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50 – 100%. Như vậy, chính sách này kéo dài thêm nửa năm, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.
nộp thuế
(TBTCO) - Trường tiểu học của bà Bùi Thanh (Nghệ An) đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Kinh phí hoạt động hàng năm được cấp 100% từ ngân sách nhà nước, không có các khoản thu từ phụ huynh học sinh.
Người nộp thuế làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy tại Chi cục Thuế Đống Đa (Hà Nội).
(TBTCVN) - Sau 4 tháng thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho thấy, đến 15/12 đã có hơn 21.200 tờ khai điện tử qua Cổng dịch vụ công quốc gia.
vé đường bộ
(TBTCO) - Chứng từ là “vé thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ”, không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), trên vé thu phí có ghi rõ số tiền thanh toán đã bao gồm 10% thuế GTGT.
Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian giảm 30 khoản phí, lệ phí
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
bảo vệ thực vật
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Theo đó, dự thảo thông tư đề xuất sửa mức trích nộp và để lại khoản phí này.
phí xây dựng
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.