Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
thuế trước bạ
(TBTCO) - Bà Mai Phương mua nhà tái định cư bằng tiền được bồi thường do Nhà nước thu hồi nhà để làm đường. Vậy, bà Phương có thuộc diện được miễn nộp lệ phí trước bạ không, nếu được miễn thì hồ sơ gồm những loại giấy tờ gì?
quan trắc mặt nước
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
Miễn lệ phí môn bài: Giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.
gom
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp.
tàu thuyền
(TBTCO) - Theo dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 17/2017/TT của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải, dự kiến sẽ thay đổi tỷ lệ trích nộp phí cảng vụ hàng hải giữ lại và nộp vào ngân sách trung ương.
tiền
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí, theo đó, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được để lại tiền thu phí, lệ phí để trang trải hoạt động thu phí.
giám định y khoa
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, người hoạt động kháng chiến mắc bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học khi thẩm định cấp giấy giám định y khoa, thì không phải nộp phí thẩm định.
phí lệ phí
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. Dự kiến, sẽ giảm phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế của trạm y tế xã.
Bộ Tài chính tiếp tục giảm một số lệ phí cho doanh nghiệp
(TBTCO) - Nhằm tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47 năm 2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.