Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệ phí
xe honda
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo Thông tư 304/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
BTC
(TBTCO) - Hiện tại, Bộ Tài chính không có bất cứ đề xuất nào về việc sửa đổi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cũng như đề xuất điều chỉnh tăng mức thu lệ phí trước bạ.
Phí cảng vụ hàng hải
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải. Theo quy định tại Điều 3, Thông tư này, các Cảng vụ hàng hải được để lại 57% tiền phí thu được để trang trải chi phí.
hóa đơn
(TBTCO) - Cục thuế các tỉnh, thành phố phải tăng cường quản lý việc in ấn, phát hành và sử dụng hóa đơn thu phí, lệ phí của các trạm thu phí đường bộ BOT.
phí lệ phí hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan, lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh theo Thông tư 274/2016/TT-BTC để đảm bảo sự thống nhất, hạn chế những vướng mắc xảy ra đối với DN.
phí, lệ phí
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2840/QĐ-BTC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, theo Luật Phí và lệ phí.
tài chính ngân sách
(TBTCO) - Miễn lệ phí cấp mới căn cước công dân; Quy định mức thu phí đấu giá tài sản; Quản lý các khoản thu NSNN qua Kho bạc; Cơ chế tài chính hỗ trợ hợp tác xã… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 2/2017.
cc
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 331 /2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.
lê phí môn bài
(TBTCO) - Nhằm đáp ứng thực quy định tại Thông tư 300/2016/TT-BTC, Tổng cục Thuế vừa có công văn 27/TCT-KK gửi các cục thuế về hạch toán nghĩa vụ và khoản nộp lệ phí môn bài năm 2017 vào NSNN; cũng như hạch toán số nộp NSNN cho khoản nợ thuế môn bài phát sinh từ năm 2016 trở về trước.