Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệ phí
miễn giảm lệ phí môn bài
(TBTCO) - Tổ chức thành lập mới, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra sản xuất, kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập.
bưu chính
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. Trong đó, đề xuất giảm và bãi bỏ một số khoản phí liên quan đến lĩnh vực này.
bảo tàng
(TBTCO) - Phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày 18/3 tới đây sẽ có mức 40.000 đồng/người/lượt (người lớn), thay bằng mức 30.000 đồng như hiện nay. Trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông mức vé là 10.000 đồng/người/lượt.
thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Năm 2020, Cục Thuế Quảng Ngãi được Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách là 13.860 tỷ đồng; HĐND tỉnh giao dự toán phấn đấu thu là 15.360 tỷ đồng. Toàn đơn vị đã và đang ra quân kiểm soát chặt chẽ và huy động đầy đủ các nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).
lệ phí hàng hải
(TBTCO) - Người nộp phí, lệ phí hàng hải được chậm nộp các khoản phí, lệ phí trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày tàu thuyền được cấp phép rời cảng trong trường hợp người nộp phí, lệ phí có ký quỹ tại tổ chức tín dụng.
phí thăm quan danh thắng
(TBTCO) - Theo quy định mới vừa được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đối với các khoản lệ phí, tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền thu được vào ngân sách nhà nước.
tiền
(TBTCO) - Hiện nay, các cơ quan nhà nước thu phí đều thuộc diện khoán chi và được để lại tiền phí thu được, tuy nhiên dự kiến trong thời gian tới, cơ quan nhà nước thu phí nộp toàn bộ vào ngân sách, trừ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được để lại một phần phí thu được.
chuyển quyền
(TBTCO) - Bố mẹ của bà Nguyễn Thị Thu Lan (Đắk Nông) khai hoang 1 ha đất và trồng cà phê nhưng chưa làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất nằm trong quy hoạch trồng cây cà phê).
hq
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSSN) 11 tháng ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,5% dự toán.