Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệ phí tòa án
UBTVQH
(TBTCO) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ ban hành Nghị quyết về mức thu, mức miễn giảm án phí, lệ phí Toà án, có hiệu lực từ 1/1/2017 để thay thế cho Pháp lệnh án phí, lệ phí Toà án năm 2009.
án phí
(TBTCO) - Tại dự thảo Pháp lệnh Án phí, lệ phí toà án vừa được công bố, Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh tăng thêm 60% mức án phí, lệ phí tòa án tại Pháp lệnh năm 2009, tương ứng mức tăng chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2009 đến nay.