Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệ phí tuyển sinh
le phi tuyen sinh dai hoc
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) với đề xuất mức thu phí dự thi, dự tuyển từ 30.000 đồng/hồ sơ.