Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lê Thanh Hải
kỷ luật
(TBTCO) - Bộ Chính trị quyết định cách chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đối với ông Lê Thanh Hải và cảnh cáo ông Lê Hoàng Quân.
Le Thanh Hai
(TBTCO) - Trong 5 ngày thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, đoàn đại biểu TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu đã ký kết nhiều văn bản hợp tác với các TP lớn của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đầu tư, thương mại, công nghệ cao...