Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lệnh cấm nông sản của Nga
Nông sản 1
(TBTCO) - Chủ tịch Copa-Cogeca (Liên minh nghiệp đoàn đại diện cho lợi ích của 28 triệu nông dân châu Âu), ông Albert Jan Maat cho biết các nhà sản xuất nông nghiệp của EU đã thiệt hại 5,5 tỷ euro do lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Nga.