Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lexington Estate
bat dong san
(TBTCO) - Khách hàng mua nhà tại dự án Lexington Estate (Hoàng Mai, Hà Nội) sẽ được Ngân hàng Quân đội cho vay với lãi suất 8%/năm trong vòng 6 tháng đầu tiên, thời gian 20 năm, với 80% giá trị hợp đồng.