Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa LG Display Co.
samsung
(TBTCO) - Báo cáo của công ty nghiên cứu hoạt động doanh nghiệp CEO Score cho biết, giá trị đầu tư của 30 tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc đã giảm 17% trong giai đoạn từ tháng 1- 9/2019 so với cùng kỳ năm ngoái.