Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa LGC
cii
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII), cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII ( mã Ck LGC) vừa thông báo đăng ký mua vào 9.546.310 cổ phiếu LGC.
hh
(TBTCO) - CtyCP Cơ khí điện Lữ Gia (mã Ck LGC) vừa có văn bản gửi UBCKNN và Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh giải trình về việc lợi nhuận quý II/2014 tăng 205% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi LGC đã phát hành thành công hơn 6,8 triệu cổ phiếu, nâng giá trị vốn điều lệ của LGC tăng từ hơn 82,8 tỷ đồng lên hơn 151,5 tỷ đồng.