Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Li-bi
libya
(TBTCO) - Mức trợ cấp này được Bộ Ngoại Giao đề nghị với Bộ Tài chính áp dụng chế độ trợ cấp chiến tranh đối với cán bộ, công chức và phu nhân/phu quân đang công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại hai nước Israel và Li-bi.