Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa liên doanh BIDV
MetLife
(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife (BIDV MetLife) là liên doanh bảo hiểm nhân thọ giữa Tập đoàn MetLife (NYSE MET) với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng Công ty Cổ phẩn Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC).
(TBTCO) - Mới đây tại New York, Hoa Kỳ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, BIDV, BIC và Tập đoàn MetLife Inc. (MetLife) đã ký kết Hợp đồng liên doanh thành lập Cty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife.