Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Liên doanh MAZ Asia
PTT Huệ
(TBTCO) - Việt Nam và Belarus nhất trí hỗ trợ thực thi nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ tại Việt Nam đối với Liên doanh MAZ Asia; thúc đẩy thành lập các liên doanh bảo dưỡng cho các sản phẩm xe tải, xe khách cũng như máy kéo MTZ tại Việt Nam…