Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Liên minh Phòng chống Tác hại Thuốc lá khu vực Đông Nam Á
thuoc la
(TBTCO) - Liên minh Phòng chống Tác hại Thuốc lá khu vực Đông Nam Á (SEATCA) vừa kêu gọi các Chính phủ ở khu vực Đông Nam Á không nên tham dự các sự kiện của Diễn đàn Thuế Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại New Delhi từ 5-7/5/2015