Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Liệt sĩ chưa biết tên
daituongvonguyengiap
(TBTCVN) - Bức thư gửi Thời báo Tài chính Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được đăng trang trọng trên tờ Thời báo Tài chính Việt Nam ra ngày thứ sáu, 23/6/2006. Bức thư chính là một kỷ vật đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuở sinh thời đã dành riêng cho Thời báo chúng tôi.