Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lifestyle Made in Italy
Y
(TBTCO) - Với mục đích xúc tiến thương mại Ý tại khu vực châu Á, biến Việt Nam thành cửa ngõ chiến lược cho thương mại Ý tại châu Á, trong 2 ngày 10-11/7, Phòng Thương mại Ý (Icham) Việt Nam cùng 11 phòng thương mại Ý tại khu vực châu Á tổ chức sự kiện "Lifestyle made in Italy" lần thứ 2 tại Hà Nội.
y
(TBTCO) - Với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia và nền kinh tế Việt Nam trong khu vực và góp phần giúp Việt Nam trở thành cửa ngõ chiến lược vào châu Á cho thương mại và đầu tư của Ý, trong 2 ngày 12 - 13/10, tại Hà Nội, ICHAM đã tổ chức chương trình xúc tiến thương mại Ý tại Châu Á.