Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Linh kiện ô tô nhập khẩu
láp ráp xe ô tô
(TBTCO) - Hiện nay, quy định về đối tượng chịu thuế, phương pháp tính thuế của thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại các luật thuế đều phù hợp với thông lệ quốc tế.
ô tô nhập khẩu
(TBTCO) - Theo thống kê vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tuần này (từ ngày 20 đến ngày 26/7) số lượng ô tô được nhập khẩu chỉ đạt 570 chiếc (trị giá 13,7 triệu USD), giảm mạnh về lượng so với tuần trước.
ô tô
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã có văn bản 1636/TCHQ-TXNK hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô, thực hiện theo quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP (chương trình); thống nhất áp dụng với doanh nghiệp (DN) kể từ 20/4/2018.
Linh kiện ô tô nhập khẩu là một trong những mặt hàng
(TBTCVN) - Theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP (125) sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP (122) vừa mới ban hành, từ 1/1/2018 sẽ có 151 dòng thuế được sửa đổi thuế nhập khẩu do chuyển đổi danh mục, 17 nhóm mặt hàng có sự thay đổi về mô tả hàng hoá.