Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lĩnh vực nông nghiệp
DN bình dương
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, đã tiếp nhận thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) về việc kết nối thêm 1 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) kể từ ngày 25/3/2020.
ưu đãi thuế để phát triển lĩnh vực nông nghiệp
(TBTCO) - Hiện nay, chính sách ưu đãi thuế đang quy định ưu đãi ở mức cao nhất đối với lĩnh vực nông nghiệp, giảm việc huy động thuế, phí từ lĩnh vực này ở mức thấp nhất, qua đó góp phần thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực nông nghiệp và hỗ trợ người nông dân.
Diểm giao dịch di động
(TBTCVN) - Hoạt động kinh doanh chủ yếu phục vụ lĩnh vực nông nghiệp vốn nhiều rủi ro, tỷ suất sinh lời thấp, trong khi vừa đảm nhiệm vai trò của một ngân hàng thực thi chính sách của Chính phủ đến với người dân…
thuế phí, nông nghiệp
(TBTCO) - Thông tin từ Bộ Tài chính, thời gian qua, pháp luật về thuế đã quy định ưu đãi ở mức cao nhất đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhằm khuyến khích và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Thủ tướng đã bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/8/2017.
nong nghiep
(TBTCO) - Tổ chức thu phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây trồng lâm nghiệp được để lại 80% số tiền phí thu được và nộp 20% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Còn tổ chức thu lệ phí phải nôp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.