Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa live&learn
c
(TBTCO) - Khắc phục ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những vấn đề cấp thiết, đòi hỏi phải có sự chung tay, cam kết mạnh mẽ của các ngành, các cấp, các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong khu vực để giảm thiểu vấn nạn này.
j
(TBTCO) - Hà Nội đang bị báo động đỏ bởi mức độ ô nhiễm không khí, bụi mịn cao. Việc tăng dân số quá nhanh cùng quá trình đô thị hóa đã khiến Hà Nội đối mặt với vấn đề ô nhiễm ngày càng gia tăng. Để có thể từng bước khắc phục vấn đề này, cần có sự cam kết và chung tay của tất cả mọi người dân.