Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lô 01&02
dau khi
(TBTCO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa ký hợp đồng thuê điều hành hoạt động dầu khí lô 01&02 với Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)