Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lỗ 3 năm liên tiếp
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa mới cho biết, trong trường hợp báo cáo tài chính tổng hợp kiểm toán năm 2013 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế âm, thì cổ phiếu Cty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.