Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lỗ lũy kế
canh  bao
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo đưa một số doanh nghiệp niêm yết trên HNX vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận kết quả kinh doanh năm 2018 là con số âm.
agf
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu AGF của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã Ck AGF) vào diện bị kiểm soát từ ngày 28/1/2019.
jvc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã Ck JVC) hiện có khoảng 373 tỷ đồng nợ xấu tồn đọng từ trước năm 2016. Thời gian tới công ty sẽ thuê công ty luật và công ty tư vấn để tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết nhằm thu tiền cho công ty.
cc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa quyết định đưa cổ phiếu Công ty CP Hùng Vương (mã Ck HVG) vào diện kiểm soát đặc biệt, do vi phạm các quy định về công bố thông tin.
bach dang
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng (mã Ck BHT) báo cáo giải trình nguyên nhân dẫn tới tình trạng bị hủy niêm yết.
co
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa thông báo về việc tiếp tục duy trì tình trạng kiểm soát đối với cổ phiếu Công ty CP COMA 18 (mã Ck CIG).
TH1
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có văn bản đề nghị Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam (mã Ck TH1) báo cáo giải trình nguyên nhân dẫn tới tình trạng thua lỗ 3 năm liên tục, lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp có thể rơi vào diện cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc.
tt
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX) vừa cho biết, CtyCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (MCK TTF) có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt quá vốn thực góp.
TTF
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX) vừa cho biết, CtyCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (MCK TTF) có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt quá vốn thực góp.