Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lo ngại sức mạnh của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới
GDP trung quoc
(TBTCO) - Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này chỉ tăng 7,7% năm 2013, mức tăng chậm nhất trong 14 năm qua, làm dấy lên lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.