Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lò sấy gỗ
lò sấy gỗ
(TBTCVN) - Không quảng cáo, không phô trương, nhưng khách hàng cứ tự giới thiệu cho nhau và tìm đến công ty. Sau 7 năm đi vào hoạt động, từ hai bàn tay trắng, đến nay công ty có tài sản lên đến cả trăm tỷ đồng.