Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lối mở
c
(TBTCO) - Ngày 2/12, tại Trạm Biên phòng Pò Hèn, xã Hải Sơn, Móng Cái, UBND TP Móng Cái, Quảng Ninh (Việt Nam) cùng Khu Phòng Thành (Trung Quốc) tổ chức công bố lối mở/cặp chợ biên giới Pò Hèn - Thán Sản.
hải quan điện biên
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã ủng hộ chủ trương của UBND tỉnh Điện Biên về việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) nhập khẩu gỗ từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu phụ, lối mở.
hải quan điện biên
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn 1924/TCHQ-GSQL đối với đề nghị của Cục Hải quan Điện Biên về việc thành lập tổ công tác kiểm soát hải quan tại Mốc 49 xã Tà Nùng, Nậm Bồ, Điện Biên.
tái xuất rượu, bia, thuốc lá
(TBTCO) - Đây là chỉ đạo của Bộ Tài chính với các đơn vị hải quan tỉnh, thành phố nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.
Bản Quẩn, Na Lốc, An Quang, Lũng Pô
(TBTCO) - Bộ Tài chính nhất trí chủ trương của UBND tỉnh Lào Cai về việc mở 4 lối mở (Bản Quẩn, Na Lốc, An Quang, Lũng Pô) tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân hai bên biên giới qua lại, xuất khẩu hàng hóa đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại biên giới.
hoàn thuế VAT
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 875/BTC-TCT hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới đất liền.