Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận 2019
ceo
(TBTCO) - Ngày 15/3 tới, Công ty CP Tập đoàn C.E.O (mã Ck CEO) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng thêm 20%, lên 445 tỷ đồng.