Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận doanh nghiệp
ph
(TBTCO) - Công ty cao su Phước Hòa (mã Ck PHR) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị thông qua các nội dung trình cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2020, trong đó có kế hoạch hoạt động năm 2020.
lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên 2019 của các tổ chức niêm yết đã công bố BCTC, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX là 10.447,4 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết HNX
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, theo số liệu từ báo cáo tài chính kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 của các doanh nghiệp này đạt hơn 19.886 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước đó.
lợi nhuận DNNY
(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý I/2019 của các doanh nghiệp nhìn chung vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định, tuy nhiên sẽ khó có đột biến mạnh như trong các quý đầu năm 2018.
chứng khoán
(TBTCO) - Diễn biến của thị trường chứng khoán vẫn trong tâm lý thận trọng khi thanh khoản ở mức thấp. Rõ ràng khi được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản tốt, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn rất tiềm năng cho các nhà đầu tư.
HNX
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, qua báo cáo tài chính soát xét bán niên, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX là 9.025 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, 288 doanh nghiệp lãi và 58 doanh nghiệp lỗ.
chứng khoán
(TBTCO) - Công ty Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) dự báo, VN-Index nhiều khả năng sẽ nỗ lực bứt phá vượt đường trung bình động (MA) 200 ngày trong thời gian tới. HSC cho rằng, VN-Index sẽ thành công và có thể tăng tới 15% trong thời gian từ nay đến cuối năm.
dp
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty CP Dược phẩm Trung ương Vidapha (mã Ck VDP) vừa công bố thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 62 tỷ đồng.
kết quả kinh doanh
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, các công ty niêm yết (CTNY) ngành Xây dựng, Bất động sản và Tài chính niêm yết trên HNX là những doanh nghiệp (DN) có kết quả kinh doanh tốt nhất trong năm 2017.