Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận FPT
FPT
(TBTCO) - Công ty CP FPT (mã Ck FPT) cho biết, sau 4 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty tăng trưởng 19,4% và 22,6% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 7.791 tỷ đồng và 1.342 tỷ đồng.