Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận quý III
vinamilk
(TBTCO) - Công ty CP Sữa Việt Nam (mã Ck VNM; Vinamilk) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất trong quý III và 9 tháng năm 2020. Trong đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến quý III/2020 đạt 3.138 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ 2019.
Vingroup
(TBTCO) - Tập đoàn Vingroup (mã Ck VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất của VIC trong quý III đạt 35.914 tỷ đồng, tăng 14%; lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 1.436 tỷ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm 2019.
TVSI
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, trong quý III/2020, TVSI đạt doanh thu trên 309 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận đạt hơn 64,5 tỷ đồng.
HDBank
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank – mã Ck HDB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2019, với lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 51%. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng mẹ được kiểm soát ở mức 1,1%.
TVSI
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019 và 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, quý III, doanh thu hoạt động của TVSI đạt 163 tỷ đồng, tăng 120% so cùng kỳ năm trước; lãi trước thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng 343% so với cùng kỳ.
SSI
(TBTCO) - Ngày 18/10, Công ty Chứng khoán SSI (SSI) công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2019. Theo đó, doanh thu quý III/2019 của SSI đạt 844,6 tỷ đồng; lãi trước thuế đạt 316 tỷ đồng. Các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu là dịch vụ chứng khoán, kinh doanh nguồn vốn và đầu tư.
chủ tịch tập đoàn amazon
(TBTCO) - Amazon.com Inc vừa công bố báo cáo cho hay lợi nhuận trong quý III/2018 của nhà bán lẻ hàng đầu nước Mỹ này đã "vọt" lên 2,9 tỷ USD, cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
SSI
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (mã Ck SSI) vừa công bố kết quả báo cáo tài chính riêng quý III/2018. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý III/2018 của SSI lần lượt đạt 958,8 tỷ đồng, tăng 53% và 541,6 tỷ đồng, tăng 227% so với quý III/2017.
vcs
VCS lãi 873 tỷ đồng16:08 | 07/10/2018
(TBTCO) - Công ty CP Vicostone (mã Ck VCS) công bố số ước kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm, với mức lợi nhuận sau thuế 267,5 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch lợi nhuận năm.