Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Lợi nhuận sau thuế
lợi nhuận ngành bất động sản sụt giảm
(TBTCO) - Dịch Covid-19 bùng phát lần 2 đã giáng thêm một “đòn đau” cho thị trường bất động sản, khiến lợi nhuận ngành này sụt giảm tới 79,4%. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận ngành bất động sản chỉ đạt 130,7 tỷ đồng, giảm 503,6 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2019.
HNX
(TBTCO) - Theo số liệu tổng hợp báo cáo tài chính quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết HNX, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đạt 4.199 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 4 ngành lãi tăng, còn 7 ngành lãi giảm và giảm mạnh nhất là doanh nghiệp ngành xây dựng.
dhg
(TBTCO) - Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020, với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.
cee
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng CII (mã Ck CEE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/4/2020.
mb loi nhuan
(TBTCO) - Nếu như năm 2015, MB mới đạt trên 3.200 tỷ đồng lợi nhuận, thì sau 5 năm – đến năm 2019 con số này gấp hơn 3 lần, khi đạt mốc 10 nghìn tỷ đồng.
d2d
(TBTCO) - Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã Ck D2D) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với kết quả kinh doanh đột biến, nâng mức lợi lũy kế 9 tháng lên 238 tỷ đồng, cao gấp 5 lần cùng kỳ năm 2018.
fpt
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn FPT (mã Ck FPT) vừa công bố thông tin kết quả kinh doanh quý III/2019 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế của đạt 7.104 tỷ đồng và 1.368 tỷ đồng, tăng 17,7% và 30,2% so với cùng kỳ.
kdo
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO (mã Ck KDF) vừa công bố thông tin kết quả kinh doanh quý III/2019. Theo đó, doanh thu thuần quý III đạt 391 tỷ đồng, tăng 12%.
ft
(TBTCO) - Trong tháng 8/2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT đạt 2.289 tỷ đồng và 454 tỷ đồng, tăng 17,1% và 29,9% so với cùng kỳ.