Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận sau thuế 9 tháng
fpt
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn FPT (mã Ck FPT) vừa công bố thông tin kết quả kinh doanh quý III/2019 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế của đạt 7.104 tỷ đồng và 1.368 tỷ đồng, tăng 17,7% và 30,2% so với cùng kỳ.
kdo
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thực phẩm đông lạnh KIDO (mã Ck KDF) vừa công bố thông tin kết quả kinh doanh quý III/2019. Theo đó, doanh thu thuần quý III đạt 391 tỷ đồng, tăng 12%.
hp
(TBTCO) - CtyCP Tập đoàn Hòa Phát (mã Ck HPG) vừa công bố thông tin về kết quả kinh doanh quý III/2016, với doanh thu đạt 8.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát lãi sau thuế 4.650 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch doanh thu và 145% kế hoạch lợi nhuận năm.