Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận Techcombank sụt giảm
(TBTCO) - Nhiều năm trước, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) từng là mẫu hình mà ngân hàng bạn, cả đối thủ phải ngưỡng mộ. Nhưng đà rơi bắt đầu thể hiện đầu năm 2012, và ngày một sâu hơn…