Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận trên vốn
Agribank
(TBTCO) - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tại các ngân hàng đều giảm so với năm 2011. Cụ thể, Vietinbank năm 2011 là 35,73%, giảm còn 28,97% năm 2012, Vietcombank giảm từ 23,79% xuống còn 13,6%, Agribank giảm từ 7,11% xuống 5,39%.