Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận trước thuế
vietinbank q3
(TBTCO) - Báo cáo tài chính của VietinBank vừa công bố cho thấy, hoạt động kinh doanh có những chuyển biến tích cực, quy mô tài sản, thu nhập lãi thuần tăng trưởng tốt, đặc biệt, lợi nhuận trước thuế 9 tháng chủ yếu đến từ nguồn thu ngoài lãi…
fpt
(TBTCO) - Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 21.164 tỷ đồng và 3.814 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8% và 9% so với cùng kỳ.
abbank
(TBTCO) - Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đạt kết quả kinh doanh khả quan, các chỉ số kinh doanh cơ bản đều tăng trưởng, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 628 tỷ đồng...
nam a bank
(TBTCO) - Nam A Bank vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.000 tỷ đồng và thông qua nhiều quyết sách quan trọng.
abbank
(TBTCO) - Ngày 12/6, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 1.358 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đề xuất chưa chia cổ tức 2019 để tích luỹ vốn tăng cường năng lực tài chính, phục vụ chiến lược phát triển...
manu
(TBTCO) - Manulife Việt Nam đã chi trả cho khách hàng gần 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.260 tỷ đồng trong năm 2019.
abbank
(TBTCO) - Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đã nỗ lực đạt được các chỉ số kinh doanh khả quan so với cùng kỳ, trong đó đạt 362 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
prudential
(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019, tiếp tục khẳng định một năm kinh doanh hiệu quả với sự tăng trưởng ổn định và tiềm lực tài chính vững chắc.
ph
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã Ck PHR) vừa công bố một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ước đạt trong quý I/2020 với sản lượng chế biến đạt gần 2.568 tấn, sản lượng cao su tiêu thụ đạt hơn 4.913 tấn, giá bán bình quân 34,58 triệu đồng/tấn.