Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa lợi nhuận trước thuế đạt 856 tỷ đồng
abbank
(TBTCO) - Các chỉ tiêu kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) từ đầu năm đến nay đều ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, nhờ đó ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế là 856 tỷ đồng.